Uutiset

Uutiset

Air Guitar World Championships

23.–25.8.2023 Oulu, Finland

Ilmakitaran soittaminen on lisätty Elävän perinnön wikiluetteloon Suomessa

Ilmakitaran soittaminen on ollut ilmiönä olemassa jo pitkään, mutta sen popularisoi Suomessa Ilmakitaransoiton MM-kisat, joita on järjestetty Oulussa vuodesta 1996. Kisojen taustalla oleva Oulun kulttuuritapahtumayhdistys ry on nyt lisännyt ilmakitaran soittamisen Museoviraston ylläpitämään Elävän perinnön wikiluetteloon. 

Aineeton kulttuuriperintö yltää kaikkialle ihmisen toiminnan muotoihin. Se voi olla esimerkiksi suullista perinnettä, esittävää taidetta, sosiaalisen elämän käytäntöjä, rituaaleja ja juhlamenoja tai luontoa ja maailmankaikkeutta koskevia tietoja, taitoja ja käytäntöjä. 

Kansainvälinen sopimus ohjaa elävän kulttuuriperinteen suojelua. Yleissopimus aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta hyväksyttiin vuonna 2003 Unescon yleiskokouksessa. Suomi liittyi sopimukseen vuonna 2013 ja sen toteuttamisesta vastaa Museovirasto.

Yleissopimuksen tavoitteena on edistää aineettoman kulttuuriperinnön suojelua, taata eri yhteisöjen, ryhmien ja yksilöiden aineettoman kulttuuriperinnön kunnioittaminen sekä lisätä tietoisuutta aineettoman kulttuuriperinnön merkityksestä. Sopimus painottaa perinteen välittämistä ja kulttuurista moninaisuutta sekä ihmisten osallisuutta kulttuuriperintöön.

Suomessa luettelointia tehdään Elävän perinnön wikiluettelon avulla. Se tarjoaa erilaisille yhteisöille mahdollisuuden esitellä omaa aineetonta kulttuuriperintöään sekä saada uutta tietoa elävistä perinteistä Suomessa. Luettelo on elävä asiakirja, jota täydennetään ja päivitetään jatkuvasti. Wikiluettelo on jo kerännyt yli 240 esimerkkiä yli 500 eri taholta seitsemällä eri kielellä. 

Ilmakitaran soittaminen wikiluettelossa

Lisätietoa Unescon sopimuksesta